“Bizimkilerin” değerleri ve bulundukları yer tartışılacak

Baden-Württemberg Türk Toplumu (tgbw) tarafından “Biz buradayız” adı altında düzenlenen gençlik kongresi, 2 Aralık 2017 cumartesi günü Stuttgart’ta gerçekleşecek. Stuttgart ve çevresinden 50’ye yakın gencin katılacağı ve Reinsburgstraße 82 adresindeki tgbw salonlarındaki gençlik kongresinin sabah bölümünde gençlerin yaşadıkları toplumu nasıl yönlendirebilecekleri ve  toplumsal sorumluluk üstlenmeleri için nelere ihtiyaç duydukları görüşülecek. Öğleden sonraki bölümde ise Almanya’daki gençlerin kültürel değerleri, etnik köken, kimlik ve din konuları işlenecek.

Kongre sonunda Türk kökenli gençler “Biz buradayız” başlıklı kampanyayı başlatacaklar. Almanya’da yaşayan Türk kökenli gençlerinin büyük çoğunluğu Almanya doğumlu olup, farklı etnik kökene, din ve politik görüşlere sahip bireyler olarak yetişiyorlar. Federal Aile Bakanlığının aşırı sağ, şiddet ve düşmanlığa karşı başlattığı “Demokratie leben” (Demokrasiyi Yaşamak) programı çerçevesinde desteklenen kongrede, Türkiye kökenli gençliğin kendini Almanya’da nasıl hissettiği, Alman toplumu içinde ne kadar kabul gördüğü veya ayrımcı muameleye maruz kalıp kalmadığı tartışılacak. Ayrıca, göçmen derneklerinde veya politikada gençlerin ne kadar aktif oldukları ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerden etkilenip etkilenmedikleri de sorgulanacak.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgi 0711 888999-15 numaralı telefondan alınabiliyor.