Demokrasi artık burada oturmuyor!

OSMAN ÇUTSAY – Dünya tersine döndü gerçekten de: Görece daha az gelişmiş ve daha yoksul ülkelerdeki muhalefet hareketlerinin zenginlerdeki demokrasilere yönelik hayranlığına bir son vermeyi amaçlamasa da, girilen demokrasi yolunun metropollerde resmen çıkmaza girdiği savunuluyor. Dahası var: Demokrasinin sonu ilan ediliyor. Zenginler demokrasisinden devşirilmiş tablolarla, demokrasiyle ilgili bütün ezberlerin gözden geçirilmesi isteniyor. Çağdaş demokrasinin merkezi kabul edilen Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerinde demokrasinin tarihe karıştığı yazılıyor.
İyi de, kim bunlar? Sistem karşıtları mı? Serbest piyasanın hasımları mı?
Değil: Demokrasinin, özellikle de gelişmiş sanayi ülkelerindeki parlamenter sistemlerin, bir başka ifadeyle “temsili demokrasilerin” yolun sonuna geldiğini ileri sürenler, mevcut sisteme temelinden karşı çıkanlar değil. Yani serbest piyasa ekonomisine ve parlamenter demokrasiye, daha doğrusu kapitalizme düşman olanlar değil bu tür iddiaların sahipleri… Bazı rötuş talepleri bir kenara bırakalırsa, kapitalizme hiçbir itirazı olmayanlar… “Bitti bu iş” diyenler, onlar.
1989 sonrasında patlak veren ve çeyrek yüzyılı iyice geride bırakan büyük demokrasi rüyasının bu ani finali (“Demokrasi biteli çok oldu”), serbest piyasanın yegâne çözüm olduğunu düşünenler arasında bile demokrasinin eski çekiciliğini tümüyle yitirmesi, çok yeni bir belirsizliğin içinde olduğumuzu gösteriyor. İşte bunlar art arda kitaplaşıyor.

Devamı www.05.AVRUPA-KULTUR.eu adresinde