Avrupa’nın Türkçeli yeni yerlilerinden, Türkçe Avrupa haberleri

Yıllardır her birimizin kendi çapında üretmeye çalıştığı bir hizmeti, daha doğrusu bir “ürünü” yeni koşullarda ve bu kez çok daha ortaklaşmacı bir anlayışla yeniden gündeme getiriyoruz: Avrupa’da yerleşik ve sadece Avrupa haberleri üretecek Türkçe bir haber sitesi veya gazetesi kurgulamaya başlıyoruz. Yinelemiş olalım: Aslında herkesin kafasında bir parçası olan büyük bir projeyi birleştirmeye ve ayakları üzerine oturtmaya çalışıyoruz.

Sıfırdan başlamıyoruz, ama geçmişte yapılan birçok şeyi yeniden düşünüyor ve sonuçta gerçekten yeni bir ürün ortaya çıkarmak istiyoruz. Üzerinde çalıştığımız, önümüzdeki aylarda da yayına girmeyi planladığımız “HAFTA.eu”, bu projeler sürecinin son aşamalarından biri. Yapmaya çalıştığımızı şöyle de özetleyebiliriz: Sadece Avrupa haberlerinin Avrupa’da yerleşik gazetecilerce ve Türkçe olarak üretilip yayına verileceği bir site, daha doğrusu bir “süreli yayın” kuracağız.

Bu büyük yürüyüşün son duraklarında, günlük ve görüntülü yayıncılığı da içeren, dijital teknolojinin son olanaklarıyla bezeli bir web-gazete yer alıyor.

Nihai amacımız, teorik olarak yaklaşık 100 milyon Türkiye Türkçesi okuyabilecek insana, herhangi bir dağıtım engeliyle karşılaşmadan Türkçe Avrupa haberleri sunabilmek. Sadece Türkiye kökenli insanların yaşadıkları yerler ve bölgesel sıkıntıları hakkında değil, Avrupa’nın tam içinde ve Avrupa siyasetine, ekonomisine, kültürüne dair haberler, araştırmalar, görsellikler üretmek… Ancak bunu ajans haberlerini İngilizceden çevirerek yapmayıp, bizzat Batı Avrupa’nın göbeğinde 5 milyonu aşkın Türkçeli insanın yaşadığı bölgelerde yepyeni bir haber örgütlenmesi çerçevesinde ve yerel dilleri iyi bilen arkadaşlarımızın eliyle gerçekleştirmek. Türkçeli dünya insanlarını yakından ilgilendirecek tüm Avrupa haberlerini, Türkçe olarak ve daha çok özel haber halinde, Türkçenin çağdaş hamuruna uygun bir formatla “yerinden” işleyip yayımlamak istiyoruz.

Avrupa’nın hemen hemen her bölgesinde yer alan Türkçe basılı ve dijital yayınlara rağmen, şunu söyleyelim ki, bu alan gerçekten boştur.

Böyle bir ürün henüz yoktur: Avrupa’da önemli merkezlerde haberci örgütlenmesi üzerinden ve yerinden yapılmış, sadece Avrupa konularını işleyen, kadrosuyla bu ağır yükün altına girebilecek güçte bir yaygın site/dergi/gazete henüz bulunmuyor.

Bunu yapmaya çalışacağız.

Peki, kendimizi nasıl tanımlıyoruz?

Projenin, dünyanın ve Avrupa’nın en büyük dillerinden Türkiye Türkçesinin aydınlanmacı geçmişiyle bir bağlantısı var; kendimizi tanımlarken bize epey yardımcı olabilecek bir bağlantı bu. Açıkça ifade etmek isteriz: Biz, bu özel Avrupa haberciliğimizde Türk yayıncılığının bazı özgürlükçü ve eşitlikçi, kısaca ilerici ayakları üzerinde yükseliyoruz. “Mirasçıyız” gerçekten de: İlhan Selçuk-Uğur Mumcu çizgisinin Türkçe ve Türkiye’ye biçtiği değerin yanı sıra, özel haber ve araştırmacılığa biçtiği değerin, emekten yana gerçekten aydınlanmacı bir tutumun mirasçılarıyız. Şu veya bu dış gücün oyuncağı olmayı reddeden, kendi entelektüel ve aydınlanmacı omurgasını koruyabilen, kendi insanından ve tarihinden utanmayan, ama içinden çıktığı aydınlanmacı tarihi ilerici/cumhuriyetçi bir anlamda da aşmaya çalışan, kendi dilinden ve gücünden emin bir gazetecilik anlayışıdır sözünü ettiğimiz. İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu gazeteciliğine, belki yine gerici bir cinayete kurban gitmiş ünlü gazeteci Abdi İpekçi’nin simgelediği “ferah ve renkli habercilik” anlayışını ekleyebiliriz. Bu üç isim, Türkiye’deki gerici güçlerin saldırılarıyla bu dünyaya veda etmek zorunda kalmıştı. Çabalarının boşuna olmadığını, Türkçenin kullanıldığı her yerde özgürlükçülüklerinin yeniden üretildiğini ve ilerletildiğini haberciliğimizle kanıtlamak istiyoruz.

Pek yakında “HAFTA.eu” ile yeni bir aşamaya girecek bu girişimimize İlhan Selçuk-Uğur Mumcu çizgisini ana zemin olarak kabul ederek, yöneltilecek sorulara gerekli tüm yanıtları önceden verdiğimizi söyleyebiliriz. Yerinden haber yapmak, bu haberleri mümkün olduğunca derinleştirerek, ama sıkmadan, eğlenceli ve anlaşılır bir metin ve görsellikle üretebilmek… Özel dosyalar hazırlamak ve Türkçeli dünya insanlarının Avrupa’nın içinde nefes alıp vermesine, bu kıtayı içeriden izlemesine yardımcı olmak. Ama en önemlisi Türkçe ve Türkiye’yi bir anomali olarak görmemek…

Sözünü ettiğimiz yardımcılığın, barışa ve kültürlerin kardeşliğine büyük bir katkı olacağını söylemek kuşkusuz gereksizdir.

Bölgelerde ve sonra da şehirlerde kurmayı planladığımız haber redaksiyonlarına ek olarak merkezdeki genel redaksiyonda küresel nitelikteki haberleri işleyerek, Avrupa’nın her dokusundan özgün haberler üretmek istiyoruz. Bunu yerel diller üzerinden ve haber konularıyla doğrudan ilişki kurarak, yani yerinden yapmak zorundayız. Farkımız bu olacaktır.

Başlangıçta Berlin, Frankfurt-Offenbach ve Stuttgart-Ulm redaksiyonlarıyla yola koyulacağız. Daha sonra bölgeler ve tek tek şehirler bazında yerel haber merkezleri kuracağız.

İlk adımımız sayılabilecek “HAFTA.eu”, büyük girişimimizin sadece başlangıç aşamasıdır. Bu atılımın çeşitli görsellikler eşliğinde bir dijital günlük gazete formatına ulaşmayı hedeflediğini gizlememiz gerekmiyor.

Ancak yola haftalık dijital haber dergisi “HAFTA.eu” ile çıkıyoruz.

Bu yolda ve yukarıda çizdiğimiz çerçevede aramızda haberci olarak görev üstlenmek, imeceye katkıda bulunmak ve yeni adımlarda yanımızda olmak isteyen Avrupa’da yerleşik Türkçeli gazeteci dostlarımızı, özellikle de haberciliği önemseyen genç arkadaşlarımızı bizimle bağlantı kurmaya çağırıyoruz.

Bağlantı adresimiz: HAFTA [at] HAFTA.eu

Görüşmek dileğiyle.

Işın Toymaz, Ali Yıldırım, Osman Çutsay, Ömer Yaprakkıran