Çirkinliğin kültürel tarihi

09.12.2016

ASUMAN KIRLANGIÇ – Çirkin insan, çirkin bina, çirkin şehir, çirkin oyun, çirkin politika, çirkin politikacı, çirkin sanat, çirkin yemek, çirkin koku, çirkin cadı, çirkin dev […]